Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Fields marked with * are required.

 

SP Služby   s . r . o

Vyšná Úvrať 7, 040 14 Košice

Tel.: 0949236244

         055/6711472

E-mail: slpa@pobox.sk

 

IČO: 54565995

DIČ: 2121720326

 

Ochrana osobných údajov

Je v záujme našej spoločnosti chrániť Vaše súkromie. Skôr než toto oznámenie poskytnete osobné údaje, prosím webu, prosím nasledujúce informácie:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že SP Služby  s . r . o  so sídlom 04014 Košice-Košická Nová Ves, Vyšná Úvrať 524/7, Slovenská republika, IČO: 54565995, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I spracúvam osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou zo. dňa 25. 05. 2018 aj v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľným pohybom osobných údajov (ďalej len „GDPR“).

Poskytnutím osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov súhlasom so spracovaním týchto údajov – SP Služby  s . r . o

Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré SP Služby  s . r . o zohľadňujú, poskytne iba na odôvodnené účely a len počas obmedzenej doby. Tieto údaje sú chránené maximálnou možnou mierou zabezpečenia, nebudú predané spracovaniu tretej strany a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb.

Na zásadu ochrany osobných údajov dohliadame, v prípade otázok, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov, môžete vykonávať prácu na mailovej adrese  slpa@pobox.sk .