Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Fields marked with * are required.

 

Slavomír Pásztor

Vyšná Úvrať 7, Košice,  040 14 

Tel.: 0949236244,

         055/6711472

E-mail: slpa@pobox.sk

 

ICO: 43768423

DIČ:1072695393

 

Ochrana osobných údajov

Je v záujme našej spoločnosti chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že SLAVOMÍR PÁSZTOR, so sídlom 04014 Košice-Košická Nová Ves, Vyšná Úvrať 524/7, Slovenská republika, IČO: 43768423, zapísaný v Živnostenskom registri Okresný úrad Košice, Číslo živnostenského registra: 820-61645, (ďalej len "SLAVOMÍR PÁSZTOR") spracúva osobné údaje v súlade s platnou právnou úpravou , a od 25. 05. 2018 aj v súlade s nariadením EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "GDPR").

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov – SLAVOMÍR PÁSZTOR.

Uisťujeme Vás, že všetky osobné údaje, ktoré SLAVOMÍR PÁSZTOR zhromažďuje, zhromažďuje iba na odôvodnené účely a len počas obmedzenej doby. Tieto údaje sú chránené maximálnou možnou mierou zabezpečenia, nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb.

Na dodržiavanie zásad ochrany osobných údajov starostlivo dohliadame, v prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na mailovej adrese slpa@pobox.sk.